NORDIC - Mountain Spring Spas

164 x 220 cm

13.000,-

1 pumpe

10 jetsĀ 

Lokk

Badet var i drift ved innbytte.

Nettbutikk