Rutine ved vinterstengning av massasjebad

 

Om en velger å stenge ned badet er det en del forhåndsregler som må tas. Merk at vi heller anbefaler å skru ned temperatur enn å tømme det helt. Om tømming foretrekkes må det settes inn en frostvakt i badet og denne har en termostat som kan settes på 5-6 grader. Frostvakten plasseres i badets motorrom med egnet avstand til rør og utstyr (les veiledning på produktet når det gjelder sikkerhets avstand) Det kreves da en skjøteledning og egen strømkurs til denne frostvakten. Husk også å legge over en presenning over lokket slik at det ikke kommer vann inn i badet gjennom lokket.

Bilde av frostvakt (200 watt)

 

Merk at det ikke er å anbefale å fylle på frostvæske i badet og stole på at det skal holde alle komponenter frostfrie. Det er i et slikt bad mange rør fordelere som en ikke kommer til og da vil de stå i fare for å fryse/sprekke ved minus grader.

Frostskader dekkes IKKE inn under garanti.

Nettbutikk