GOD PÅSKE - gode tilbud og viktig info!

Riktig god påske fra alle oss i Spabutikken Polarbad :-)

TILBUD: Norsk krone har styrket seg mot utenlandsk valuta, OG VI HAR JUSTERT PRISENE NED! Vi går våren i møte med svært gode tilbud på bad i alle størrelser, utforminger og prisklasser. 

Hva ønsker du? Send mail til jostein@spabutikken.no eller sms til 90618168 med info om hva som er viktig for deg, eller hvilken modell du ønsker tilbud på , - eller beskriv hva som er viktig i størrelse, utforming pris/budsjett osv, - så får du vårens beste tilbud! Se alle modeller her: www.polarbad.no  eller www.spahop.no

 

GLOBAL TRANSPORT og forsinkelser. (vi vil bli berørt) Hvis dere ønsker bad i løpet av våren og sommeren bør du lese dette: 

Containerbåten som sperret ca 300 lasteskip i Suezkanalen er kun "toppen av isfjellet" av utfordringer innen global transport, som siste 3-6 måneder har har slitt med at det har hopet seg opp ti-tusenvis av utømte container rundt omkring i Europa og USA som følge av Covid 19. 

Canada har vert lite berørt av dette, men nå er utfordringen at det er fare for streik i Montreal havn (Canada), som skiper ut det meste som skal østover til Europa. Inntil dette er avklart er tilførsel til havnen stoppet......

For oss medfører det at 30-50 bad som skulle ankommet oss fra medio april til ut mai måned blir forsinket.

SLIK KAN DU SIKRE DEG: Hvis du har planer om å få på plass et bad i løpet av april, mai eller juni anbefaler vi derfor på det sterkeste at du er raskt ute og reserverer ett av de badene som fremdeles er tilgengelig for levering når du ønsker det levert.

RIKTIG GOD PÅSKE !

Nettbutikk