Gecko In.Yt

Gecko's mest avanserte pack

Styringselektronikk

8.900,-

Kommuniserer med følgende display 

In.k 1000 Farge LCD Touchscreen

In.k 800 Farge LCD display 10 knapper

In.k 500 Farge LSD disply 7 knapper

In.k 600 LCD display 7 knapper

In.k 450 LCD display 7 knapper

In.k 300 LCD display 4 knapper

In.k 200 LED display 4 knapper 

K-4 LCD display 8 knapper

K-8 LCD display 8 knapper

K-35 LED display 6 knapper

K-19 LED display 4 knapper 

Nettbutikk